Testování postřikovačů pokračuje v běžném režimu

Testování postřikovačů pokračuje v běžném režimu

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a aktuální epidemické situaci sdělil ÚKZÚZ přístup k platnostem osvědčení o funkční způsobilosti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků.

Pokud v období nouzového stavu vyprší platnost osvědčení o funkční způsobilosti daného aplikačního zařízení, bude na něj ze strany ÚKZÚZ pohlíženo jako na funkčně způsobilé, a to do doby odvolání nouzového stavu.

Po odvolání nouzového stavu se předmětná zařízení neprodleně podrobí kontrolnímu testování s tím, že toto období nepřekročí délku tří měsíců ode dne ukončení nouzovém stavu.

I přes výše uvedené probíhá testovníní postřikovaču v běžném režimu. Samozřejmostí je dodržování předepsaných hygienických pravidel.

                   CHCI POPTAT TESTOVÁNÍ                 MÁM DOTAZ                        O TESTOVÁNÍ