Pásové trysky E

Pásové trysky E

Použití pro všechny typy ošetření (herbicidy, fungicidy, insekticidy ...)
aplikace v pásech bez překrytí výstřikového obrazce

Hlavní charkteristika:
- výstřikový obrazec - plochý vějíř
- úhel 80 stupňů
- výborná pokryvnost
- rozměr těla 8mm
- průtok, rozměry a barvy dle normy ISO
- jednoduché čištění
- pracovní tlak 2-4 bar

Tabulka trysky E  

Informace a prodej

Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat?