Čerpadla pro zěmědělství

Čerpadla pro zemědělství

Správný výběr čerpadla
Výběr správného čerpadla se může někdy zdát jako matoucí a zavádějící. Mnoho prodejců často neví, jak a jaké čerpadlo správně doporučit. To mnohokrát vede k tomu, že zakoupené čerpadlo není vhodné pro Vaše potřeby. Věnujte proto výběru čerpadla patřičnou pozornost a v budoucnu se vynaložená energie a čas jistě vrátí. Navíc výběrem správného čerpadla můžete ušetřit nejenom na pořizovacích nákladech, ale i na méně náročné údržbě.

Zásady výběru čerpadla
Při výběru čerpadla je potřeba si promyslet zejména:

1. Na jakému účelu bude čerpadlo používáno

2. Jaký je požadovaný výstupní výkon

2. Jaký je požadovaný výstupní tlak

4. Jak bude čerpadlo poháněno

Čerpadla pro postřikovače Čerpadla pro rosiče
Čerpadla zahradní Čerpadla mosazná - bronzová
Čerpadla se spalovacím motorem Čerpadla s elektromotorem
Čerpadla s hydromotorem